Mental hälsa för idrottare och närstående


Läs om mental hälsa

En medmänsklig syn på mental hälsa

NÄRSTÅENDE

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, syskon, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.  Vi identifierar metoder för att skapa utbildningar. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

IDROTTARE

Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra och handlar om hur du ser på och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv oavsett hur du presterar. Den handlar om att kunna vara stolt och glad över dig själv för den du är och att ha insikten om dina bra sidor och dina utvecklingsbara sidor.

TRÄNARE

Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Den varierar i perioder, den är inte konstant. Mental hälsa handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den.

Vad är We & Sports?

Organisationen som hjälper idrottare, tränare och närstående med mental hälsa.

Om oss

We & Sports är resultatet av en pappas kamp för sin dotter som växte till en idé om att förändra idrottsklimatet i Sverige.
Förutom en stark drivkraft att vilja genomdriva en förändring krävs en sann entreprenöriell anda för att se ett problem, se och strukturera möjligheter och utifrån det sedan hitta kapital och attrahera kompetens. Att våga se nya möjligheter i en redan etablerad struktur för hälsa och friskvård kräver dessutom mycket mod.

Därför finns We & Sports

We är en sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar. Med insikten att Sverige saknar en stark sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar och elitsatsande unga vuxna, kombinerat med kunskapen om att det finns massor av kompetens inom dessa frågor i vårt land, tar We & Sports nu ansvar för att göra metoder och verktyg tillgängliga, begripliga och anpassade för dem som behöver det.


Mer intressant läsning

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

SÅ HJÄLPER VI TILL

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

UTBILDNING

Med kunskap kommer man långt. Ta del av vårt kursutbud och se hur du som idrottare, förälder, syskon, ledare eller tränare kan utbilda dig inom mental hälsa.