Följ oss i media

Framgång föder framgång

Arvsfonden

https://www.arvsfonden.se/projekt/we-sports

Längd.se http://www.langd.se/ny-arbetsmetod-for-att-motverka-ohalsa-bland-elitidrottande-ungdomar.6052333.html och http://www.langd.se/sveriges-forsta-samlingsplats-for-ungas-idrottshalsa.6162705-86106.html

Maverick By Sigma https://maverickbysigma.se/2018/11/maverick-och-we-and-sports-i-samarbete-for-mental-halsa/

P4 Jämtland https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6894647och  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6818484 och https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7079642&fbclid=IwAR1EVE-QbjqALqluY_7_Pue9eG3d3jq4mwnhww4dq9wks0wAB0qW6UBXWPU

Skidzonen.se http://skidzonen.se/ny-arbetsmetod-for-att-motverka-ohalsa-bland-elitidrottande-ungdomar/

SVT Sport https://www.svt.se/sport/langdskidor/dotterns-atstorning-fodde-hyllat-projekt

Sweski.com http://www.sweski.com/?cat=184999&apage=2 och http://www.sweski.com/yrvadret-ante-har-en-agenda.6047458-184999.html ochhttp://www.sweski.com/xtracare-naagot-maanga-vantat-paa.6052066-184999.html  och http://www.sweski.com/tuffa-ida-17-ger-anorexia-ett-ansikte.6163036-184999.html?fbclid=IwAR3ADOlfZtAtg4WGBFO4tD2TUB1vErdOoo9Ys2qjr73e9ACYC2qbF6nIKTM

Östersunds Posten https://www.op.se/logga-in/nar-dottern-blev-sjuk-bestamde-sig-ante-for-att-hjalpa-andra-jag-har-redan-fatt-samtal-fran-familjer-som-mar-daligts och https://www.op.se/artikel/skidsport/langdskidor/tillbaka-i-skidsparen-efter-anorexian-nar-man-ar-i-botten-tror-man-inte-att-det-gar 

ÖP Magasin https://opmagasin.prenly.com/975/OP-Magasin/174097/2018-10-24/r/10/