image
WE & SPORTS

Tips – tränare

Det här stärker dig som tränare och ledare

Som tränare och ledare till unga idrottare har du en viktig roll att fylla. Du är en viktig förebild med ansvar för idrottarens fysiska och idrottsspecifika utveckling men också idrottarens välmående. Här nedan får du några enkla tips hur du kan påverka en persons välmående.

UPPMUNTRA TILL ÅTERHÄMTNING

När vi vilar från träning bygger vi upp kroppen och tillgodogör oss den träning som genomförts. Hälsa och en långsiktig utveckling och engagemang i idrotten förutsätter att vi kan balansera stress och återhämtning, till exempel sömn, vila, energiskapande aktiviteter där idrottaren eller du som tränare upplever harmoni, både i känsla och handling. Vi är i vår natur väl anpassad för att klara av en hög belastning men det förutsätter att belastningen följs av återhämtning. Återhämtning ur ett helhetsperspektiv syftar till att minska och ta bort trötthet och återföra energi. 

LYSSNA, BEKRÄFTA OCH SE VARANDRA

Att vara närvarande i mötet med en annan människa är viktigt för våra relationer, välmående och hälsa. Att lyssna utan att avbryta, ha ögonkontakt, ställa nyfikna frågor tills du förstår utan att försvara dig, erkänna den andres upplevelse och våga vara kvar och bekräfta hens känsla – det är aktivt lyssnande. Hinder kan vara jämföranden, att för snabbt gå in i problemlösning eller byta samtalsämne. Våga vara där och lyssna vad någon annan vill och behöver säga, det stärker relationer och måendet. 

SÄTTA MÅL

Att sätta upp mål som handlar om det vi uppskattar och värdesätter, både i och utanför idrotten, är viktigt. Sätt upp långsiktiga mål som betyder något för dig. Sätt också upp mål för dagen, det du önskar åstadkomma just idag. Mål kan hjälpa oss att hålla fokus på det vi kan påverka och det vi önskar och vill göra. 

FOKUSERA PÅ STYRKORNA

De som presterar bäst använder sig av sina styrkor när de lär sig nytt och utvecklas. Att fokusera på styrkorna istället för bristerna ger oss också mer energi, motivation och positiva känslor kring uppgiften och vår förmåga. Träna på att använda styrkorna, lär känna dem och uttrycka de så att det gynnar personen och dess prestationer oavsett om det är för dig som tränare eller för dina adepter. 

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV

Större självinsikt och mer självkännedom kan hjälpa oss att göra bättre val, och framför allt att förstå våra beteendemässiga reaktioner. Att lära känna sig själv och sina egna känslor är därför en viktig nyckel till välmående  och framgång.

För oss handlar mental träning om så mycket mer än förbättrade resultat i vår idrott. Det handlar om att bygga en frisk verksamhet och att bidra till att fostra sunda individer som mår bra i sitt idrottande.//KlubbtränareBli bättre på mental hälsa

SÅ JOBBAR VI

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

TIPS TILL DIG SOM IDROTTARE

Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra och handlar om hur du ser på och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv oavsett hur du presterar.

UTBILDNING

Med kunskap kommer man långt. Ta del av vårt kursutbud och se hur du som idrottare, förälder, syskon, ledare eller tränare kan utbilda dig inom mental hälsa.