image
WE & SPORTS

Föreläsning – Mental hälsa

Mental hälsa

Idrottande innebär mycket glädje, hälsa, positiva känslor och upplevelser! Men kan också innebära mentala utmaningar, vilket är en del av idrotten så som livet i stort. Vi behöver tillsammans ta ansvar för att positivt stärka upplevelserna och förutsättningarna för barn och ungdomar i vårt idrottsSverige.

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ”ett tillstånd av välbefinnande när individen har kännedom om sina egna resurser, kan hantera vardagslivets stress och motgångar och har en för hen meningsfull tillvaro”. Under denna föreläsning sätter vi in mental hälsa i ett idrottsperspektiv.  

Föreläsningen är 1 – 1 1/2 timme lång.

.