image
WE & SPORTS

Utbildning – Mål & riktning

Mål & riktning 

För att kunna påverka sin motivation och sina drivkrafter i olika situationer behöver vi ta reda på vad vi faktiskt vill och tycker är viktigt. Inom motivationsforskningen har man sett att människor som själva har valt riktning  utifrån sina värderingar också är uthålligare i att nå målen. De når sina mål i högre  grad än de som strävar efter mål som andra valt eller värderat som viktiga för dem.

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Mål & riktning
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla dessa delutbildningar erbjuds på vår hemsida som e-utbildning från februari 2019.