image
WE & SPORTS

Utbildning – Mental flexibilitet

Mental flexibilitet

Alla kommer att möta svåra situationer, och alla måste komma fram till effektiva sätt att hantera och studsa tillbaka från dessa situationer. Därför är problemlösning och mental flexibilitet viktigt för att framgångsrikt navigera genom den utmanande hinderbanan i idrotten och livet. 

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar kommer erbjudas online. Kurserna; återhämtning, relationer och mål & riktning erbjuds från maj och övriga från augusti 2019. Samtliga delutbildningar kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning i sin helhet eller separat