image
WE & SPORTS

Utbildning – Självreglering

Självreglering

Reglering är förmågan att förändra och anpassa vanemässiga och oreflekterade reaktioner. Självreglering spelar en avgörande roll för en mängd olika situationer i livet och har blivit mycket uppmärksammat på senare tid när det kommer till olika former av psykisk ohälsa.
Självreglering handlar om att öva på att agera på ett sätt som uppfyller en persons önskan, och gynnar måendet, funktionen och prestationen. Här jobbar vi med beteendeförändring utifrån individuella behov.

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar kommer erbjudas online. Kurserna; återhämtning, relationer och mål & riktning erbjuds från maj och övriga från augusti 2019. Samtliga delutbildningar kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning i sin helhet eller separat.