image
WE & SPORTS

Utbildning – Styrkor

Styrkor

Vi presterar  som bäst när vi fokuserar på våra styrkor, och vi har lätt att lära när vi använder våra styrkor vilket också ger oss energi. Behovet av att lära känna våra styrkor, förstå dem och kunna arbeta med dem är en  utvecklingsprocess.

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar kommer erbjudas online. Kurserna; återhämtning, relationer och mål & riktning erbjuds från maj och övriga från augusti 2019. Samtliga delutbildningar kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning i sin helhet eller separat.