image
WE & SPORTS

Utbildning – Relationer

Relationer

Om man upplever att man har en trygg social miljö förbättras förmågan att klara konflikter och utmaningar.  De som upplever att de inte har nära relationer eller tillräckligt stödjande socialt nätverk är mer  benägna att få försämrad psykisk hälsa, i synnerhet när de drabbas av en stor social påfrestning. 
Det nuvarande sociala nätverket är av avgörande betydelse oavsett vad som hänt tidigare. Insatser som påverkar pågående sociala relationer leder till att en person fungerar bättre.  

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar kommer erbjudas online. Kurserna; återhämtning, relationer och mål & riktning erbjuds från maj och övriga från augusti 2019. Samtliga delutbildningar kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning i sin helhet eller separat.