Så fungerar vår arbetsmodell

Syftet med modellen är att visa vilken insats vi erbjuder respektive grupp eller individ utifrån var de befinner sig i sitt mentala välbefinnande.  Modellen vi utgår ifrån kommer från en forskningsrapport om prevention hos unga, som visat på framsteg och möjligheter i ett längre perspektiv.

FÖREBYGGANDE INSATSER

Längst till vänster i modellen här nedan finns det första steget för förebyggande insatser. I detta steg fokuseras på friskfaktorer som kan stärkas. Samtliga insatser på den här nivån sker i grupp och erbjuds till allmänheten. Insatsen görs för att förbättra individers förmåga att utveckla en ökad självkänsla, självreglering, välbefinnande och social kompetens och för att stärka sin förmåga att hantera motgångar och återhämtning.

Ett exempel på en insats kan vara utbildning i hur man förbättrar och utvecklar sin motståndskraft.

UNIVERSELLA INSATSER

I de gula fälten som följer är det fortfarande förebyggande insatser som avses men här uppmärksammas mer riskfaktorer i individens miljö.
Det första steget, universell prevention, beskriver insatser på gruppnivå där riskfaktorer identifieras i miljön runt en grupp individer.

Här erbjuder vi insatser som är riktade mot en målgrupp, t.ex. idrottare eller tränare, där utbildningar skräddarsys med utgångspunkt i potentiella risker i  idrottsmiljön.

SELEKTIVA INSATSER

I detta steget gör vi insatser som är riktade till en specifik grupp som identifierats med en förhöjd risk för ett eventuellt kommande problem.

Ett par exempel på insatser kan vara att hantera självkritik för en idrottare och utbildning i att identifiera tidiga tecken och varningssignaler för ledare och föräldrar.

INDIKERADE INSATSER

Här gör vi individuella insatser som är riktade till de personer som har en förhöjd risk för en sjukdom men som för närvarande inte är diagnostiserad. 

Ett exempel på insats kan vara mottagande, vägledning och hänvisning för en idrottare och hens familj för att komma vidare genom den identifierade problematiken.

Läs mer om hur vi arbetar

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN

På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. 
  .

SÅ HJÄLPER VI TILL

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

UTBILDNING

Med kunskap kommer man långt. Ta del av vårt kursutbud och se hur du som idrottare, förälder, syskon, ledare eller tränare kan utbilda dig inom mental hälsa.