We & Sports söker deltagare till en pilot med MediYoga som preventiv metod för mental hälsa.

Flertal studier och forskning finns utförd på MediYoga, bl.a. på Danderyds- och Karolinska sjukhuset och inom primärvården https://mediyoga.se/svensk-forskning/ men ingen har gjorts på idrottare i detta syfte. Därför är vi stolta att bli först med att genomföra denna empiriska studie med insamlande av data som blir underlag för oss på We & Sports samt underlag för MediYogas forskningskommitté.

Syftet med studien är att samla information som underlag till val av ytterligare metoder till ökad mental hälsa för idrottare.

Insamlad data behandlas med sekretess och av We & Sports internt samt av MediYogas forskningskommitté.

Piloten sträcker sig över 10v med träff 1gg/v på tisdagar 13-14:00 på Kyrkgatan 56 i Friskhusets lokaler i Östersund. Start tisdag 19/2, slut 16/4.

Vi söker i denna första grupp kvinnliga deltagare som har fyllt 18 år och är aktiv längd/skidskytte/alpin åkare. Deltagaren ska också ha möjlighet att i största möjliga mån delta på samtliga träffar.

8 platser.

Anmälan till info@weandsports.se

Samordnare: Josefine Jirhed    josefine@weandsports.com

Instruktör: Linda Norrman     linda@weandsports.se

MediYoga är yogaformen som används inom svensk sjuk- och hälsovård. Den är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga som människan känner till. Mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda, den mångtusenåriga läkekonsten samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte. 

MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier. 

Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Mer information hittar du här: https://mediyoga.se/kunskap/mediyoga/ https://mediyoga.se/kunskap/mediyoga-som-metod/