V. 1.0
Vanliga frågor & svar
Här finner du svar på flera av de vanligaste frågorna vi får. Tillexempel vem som kan få hjälp, hur du går tillväga och om vårdgarantin.

Vem kan få vård hos er?

Vi hjälper dig som…

  • har någon ätstörningsdiagnos eller inte.
  • aldrig har varit i kontakt med någon vårdinstans tidigare.
  • har påbörjat en behandling, men känner att det inte var rätt för dig.
  • har slutfört en behandling, men ändå inte upplever att du är fri från dina tankar och problem trots om du har ”friskskrivits”.
  • inte har kroppsliga värden som visar på att du behöver dygnet-runt-vård eller särskild tillsyn, vilket bekräftas av en läkare.

Jag har aldrig tidigare fått vård för min ätstörning. Kan jag få vård av er då och vem betalar? 

Ja, du är varmt välkommen till oss! Om du ska betala för din vård själv börjar du med att fylla i och skicka in en ansökan till oss. När du skickar in din ansökan kan du skriva i mailet att du inte tidigare fått vård.  

Om du vill att din region/kommun ska betala måste du kontakta specialistvården i din region/kommun efter att du fyllt i och skickat in en ansökan till oss. Förmodligen kommer de i första hand att uppmuntra dig till den vård som de erbjuder. Prata med dem, då alla regioner och kommuner arbetar lite olika. 

Jag har tidigare fått vård i min region/kommun, men känner mig inte frisk. Kan jag få vård av er då och vem betalar för den? 

Ja, det kan du! Börja med att fylla i och skicka in en ansökan till oss. Kontakta sedan din specialistvård där du tidigare har fått hjälp. Där ska du be om att få kontakta en överläkare där du framför din önskan om att få komma till oss. 

Överläkaren kan då göra en fysisk bedömning av dig. Bedömer hen att du har tagit emot all hjälp din region/kommun har erbjudit, men att du fortfarande inte är frisk, har du rätt till vidare hjälp. Om så är fallet ska överläkaren kontakta chefen för sin vårdenhet. Det är nämligen enhetschefen som godkänner att regionen/kommunen står för din vårdkostnad. 

Dock varierar rutinerna beroende på region/kommun, vilket innebär att förfarandet kan se annorlunda ut där du bor.   

Vad innebär vårdgarantin?

  • Primärvården är ansvarig för de första kontakterna och ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller genom besök, samma dag som vården kontaktas.
  • Om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt ska patienten få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det att den enskilde har sökt kontakt med primärvården.
  • För patient som remitterats och bedömts vara i behov av ett besök inom den specialiserade vården ska tid erbjudas inom 90 dagar. Väntetiden räknas från det datum då beslut om remiss fattades hos inremitterande vårdgivare. Kan remissmottagande vårdenhet inte erbjuda tid för besök inom 90 dagar, ska vårdenheten erbjuda patienten motsvarande besök hos annan namngiven vårdgivare. Besöksgarantin gäller även om man sökt vård utan remiss.
  • Den specialiserade vården ska efter beslut om behandling erbjuda patienten tid inom 90 dagar. Kan vårdenheten inte erbjuda tid för behandlingen ska vårdenheten erbjuda patienten motsvarande behandling hos annan vårdgivare.
  • När besök inte kan ske enligt garantitiderna och patienten hänvisas till annan vårdgivare ska detta ske utan extra kostnad för patienten.

Kan mitt försäkringsbolag betala för er vård?

En del försäkringsbolag kan stå för vissa delar i vården eller vården i sin helhet. Många gånger tittar dock försäkringsbolaget på vilken typ av “frånvaro” som förälder har dokumenterad hos Försäkringskassan, dvs det är till fördel att ha dokumenterad VAB hos Försäkringskassan. Det kan också finnas andra delar i vår behandling som ett försäkringsbolag kan stå för tex samtalen. Kontakta gärna vår verksamhetschef Paula Lembke, kan hon hjälpa er mer i dessa frågor.