V. 1.0

Återfallsprevention

Återfallsprevention är ett förebyggande arbete för att inte åter hamna i de problem eller den sjukdom man haft.

Återfall är en naturlig del i processen att bli frisk och därför är det en viktig del som vi arbetar med. Under din behandling tar vi tillsammans fram en plan för hur du på bästa sätt ska hantera situationer som tidigare har fått dig ur balans för att känna dig trygg.

Bra är också att omge dig av stödjande människor som vet vad du går igenom och kan stötta dig. Det kan vara din familj, vänner och andra människor som du känner att du har förtroende för. 

Det kan vara utmanande att handskas med återfall och vissa kan uppleva att det är skönt att prata med någon annan. Då finns vi fortsatt alltid där för dig.

Så jobbar vi med återfallsprevention

Vi satsar på en gedigen återfallsprevention med hög tillgänglighet. Efter 12-veckors behandling hos oss kommer vi tillsammans med dig att jobba vidare med kontinuerlig uppföljning under ett år och därefter har du tillgång till vår återfallsprevention under två år. 

Under uppföljningens första år har vi regelbunden kontakt en gång i kvartalet. I återfallspreventionen kommer du få jobba med ett verktyg som ger dig flera olika stödjande metoder och långsiktiga verktyg. Detta verktyg hjälper dig att upprätthålla den hälsa du byggt upp.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss om ni som familj känner igen er och upplever förändrade beteenden, eller bara vill veta mer om vad vi kan erbjuda.

Vid eventuella funderingar gällande hur vi behandlar olika typer av ätstörningar och hur vi kan hjälpa dig eller ditt barn är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

  Om återfall av ätstörningar

  10 % av alla som behandlas för ätstörningar faller tillbaka i sjukdomen.

  75% av de som faller tillbaka i sin ätstörning tar hjälp tidigt och har lättare att bli frisk en andra gång.

  Källa: Frisk & Fri

  Hur vi behandlar

  På vårt behandlingscenter erbjuder vi dagvård i ett 12-veckorsprogram med fokus både på nutiden och framtiden. Förutom att bli symtomfri vill vi stärka din motståndskraft för att du inte ska falla tillbaka i din ätstörning.
  Läs mer

  Familjen behöver hjälp

  När en familjemedlem drabbas av ätstörning blir hela familjen sjuk. Att ha en närstående med en ätstörning kan vara svårt för hela familjen att hantera. Vi vet hur det är och finns som stöd för hela familjen att bli frisk igen.
  Läs mer

  Jag behöver hjälp

  Du är värd att må bra. Att få känna dig nöjd med dig själv – precis som du är. Att våga ta steget och börja prata om det som du har hållit för dig själv kan kännas svårt, men också som en befrielse.
  Läs mer