V. 1.0

Hur vi behandlar

Vi erbjuder planerad dagvård där innehållet i sin helhet skapar förändringen. Behandlingsmodellen grundar sig i We & Sports vårdprogram som utformats i samråd med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Vårt team består av många olika kompetenser och förmågor som stöttar dig genom förändringen och till ett bättre mående.

Så går vår behandling av ätstörningar till

När du och din familj har bestämt er för att söka behandling av ätstörning hos oss kommer vi inledningsvis att behöva nödvändig information om dig som behöver vård. Informationen gör att vi kan bedöma om vår dagvård lämpar sig för dig.

Om vi bedömer att vår vård passar dig, så kommer du tillsammans med din familj att få information kring vilken behandlingsperiod ni kommer få delta i. En behandlingsperiod räknas på 12 veckor och har ett fast start och slutdatum. Detta gör att när du och din familj kommer till oss, så kommer det samma vecka komma andra människor som också behöver hjälp.

Under behandlingsperioden på 12 veckor kommer du därefter att genomgå tre faser med olika inriktningar och syften. Dagvården är schemalagd måndag-torsdag klockan 08.00-16.00 och fredagar 8.00 – 13.00.

Varje del av dagen har ett specifikt syfte där alla moment tillsammans under en vecka stöttar dig till ditt och behandlingens mål. Behandlingsmodellens samtliga moment i kombination med det centrala familjeengagemanget banar väg för tillfrisknandet. 

När 12 veckor har gått görs en bedömning med dig och din familj. Antingen fortsätter du på hemmaplan med stöd av planerad uppföljning eller kan påbyggnadsveckor erbjudas vid behov av ytterligare stöd.

Behandlingsperioder

Vi har öppnat upp ansökan för behandlingsperioderna. Behandlingsperioderna under 2022 är:

  • 31 januari – 22 april
  • 25 april – 15 juli
  • 18 juli – 7 oktober
  • 10 oktober – 30 december

Vill du söka vård hos oss så gör du det här

 

”….när det finns tillgång till olika professioner under samma tak underlättas behandlingen. Insatserna kan anpassas till individen och flera olika behandlingar kan ske samtidigt. En del av dessa enheter bistår också patienten med stöd i kontakter med arbetsgivare, skola, försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst.”

Från Socialstyrelsens “Vård av ätstörningar, kunskapsläget och behov av kunskapsstöd inom svensk hälso- och sjukvård”

Metoder som stärker varandra

Genom att kombinera traditionell vård med andra etablerade metoder, har vi skapat en ny behandlingsmodell. En modell som leder dig och din familj mot ett hållbart tillfrisknande tillsammans.

Delar i dagvården

Vår behandling består av 5 grundpelare

Vi vet att rätt insats så tidigt som möjligt, i kombination med att rusta dig som individ med rätt verktyg, skapar bra förutsättningar för ett långsiktigt välmående. 

Vår behandling vilar på fem grundpelare som är avhängande av varandra och tillsammans skapar din väg till bättre välmående.

Helheten

Platsen, personalen, utbudet, bemötandet och familjen är alla viktiga delar i vår behandling.

Personalen

Genom vårt värdskap, kunskap, kompetens och samverkan präglas processen i behandlingen. Kopplingen till idrotten genomsyrar hela vår behandling tack vare medarbetarnas olika erfarenheter och utbildningar.

Utbudets variation

Dagvårdens varierade insatser anpassas efter dina och din familjs unika behov.

Återhämtning

I en läkande och lugn miljö syftar dagvårdens alla delar till återhämtning, vila, läkande, lugn och ökad balans.

Familjens engagemang

Vi tror på familjens engagemang för behandlingens framgång. Familjen, som kan se olika ut för olika individer, rekommenderas att delta under dagar och tider som vi väljer. Familjesamtalen anpassas efter de behov som finns.

Kontakta oss för mer information

Vid eventuella funderingar gällande hur vi behandlar olika typer av ätstörningar och hur vi kan hjälpa dig eller ditt barn är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Återfallsprevention

Återfall är en naturlig del i processen att bli frisk och därför är det en viktig del som vi arbetar hårt med. Efter vår behandling ser vi till att du har en plan för framtiden.
Läs mer

Jag behöver hjälp

Du är värd att må bra. Att få känna dig nöjd med dig själv – precis som du är. Att våga ta steget och börja prata om det som du har hållit för dig själv kan kännas svårt, men också som en befrielse.
Läs mer

Vi har fått hjälp

We & Sports har kommit i kontakt med många familjer som varit i behov av hjälp. För när nära blir sjuka så påverkas också hela familjens vardag. Här kan du läsa mer om deras upplevelser.

Läs mer