V. 1.0

Familjen behöver hjälp

Som förälder vill man att sitt barn ska må bra. Men när ditt barn inte mår bra är det lätt att känna sig orolig, bekymrad och maktlös som närstående.

Kanske är du en förälder som känner dig arg, ledsen eller rädd av att se ditt barn må dåligt och behandla sin kropp på ett skadligt sätt på grund av en ätstörning. 

Att ha en närstående som har drabbats av en ätstörning kan vara svårt för hela familjen att hantera. Vi förstår och finns som stöd för hela familjen.

Hur drabbas en familj av ätstörningar? 

När en familjemedlem drabbas av en ätstörning blir hela familjen sjuk. Måltiderna blir oftast påverkade av konflikter och sådant som tidigare har fungerat oproblematiskt kan istället vara en omöjlighet med en närvarande ätstörning i familjen. 

Risken att bli socialt isolerad ökar eftersom många sociala kontexter inte längre fungerar av flera anledningar, samtidigt som man som förälder blir utmattad och kan ha svårt att sköta sitt arbete och upprätthålla engagemang.

I princip allt fokus hamnar istället på att ta hand om ätstörningen och stötta den drabbade familjemedlemmen. Oro, spänning och stress kan prägla vardagen och den blir svår att tackla.

5 vanliga tecken på ätstörningar

 • Överdriven fixering vid mat och/eller vikt.
 • Måltider hoppas över, skjuts upp eller intas ensam eller intas inte alls. Även långsamt ätande eller hetsätning.
 • Maten som precis har ätits görs av med genom att exempelvis kräkas.
 • Överdriven träning eller ångest om ett träningspass missas.
 • Kritisk till sin kropp.

Fler symptom hittar du här

Fakta, tips och övningar om ätstörningar

Ju tidigare du tar hjälp för att bryta tankar som börjar ta över och begränsa din tillvaro och livskvalitet desto större är chansen att du kan vända den negativa spiralen. Efter en längre tid kan det vara svårt att bryta de tankar och de handlingar man börjat med. På Weandsports.se har vi tagit fram fakta, tips och övningar som kan stötta dig.

Fakta, tips och övningar

Hela familjen är en viktig del av vår behandling 

Familjens förståelse och stöd är en av de viktigaste faktorerna till tillfrisknande. Därför är alla familjemedlemmars engagemang en central del i vår behandling. 

Familjen, som kan se olika ut för olika individer, rekommenderas att delta under dagar och tider som vi har valt. Familjesamtalen anpassas efter de behov som finns. Allt i syfte att förse familjen med ökad kunskap och förståelse för ätstörningen och situationen i sin helhet.

Kontakta oss om ditt barn och din familj behöver stöd  

Om du misstänker en begynnande ätstörning hos ditt barn ska du ska omedelbart söka stöd. Vänta inte. Hör av dig till oss om ni som familj känner igen er och upplever förändrade beteenden. Om du vill kan du även boka stödjande samtal hos oss våra samtalsterapeuter eller vår idrottspsykolog. Klicka här för information och bokning.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

  Vår behandling

  På vårt behandlingscenter erbjuder vi dagvård i ett 12-veckorsprogram med fokus både på nutiden och framtiden. Förutom att bli symtomfri vill vi stärka din motståndskraft för att du inte ska falla tillbaka i din ätstörning.
  Vår behandling

  Vi har fått hjälp

  We & Sports har kommit i kontakt med många familjer som varit i behov av hjälp. För när ens nära blir sjuk så påverkas också hela familjens vardag. Här kan du läsa mer om deras upplevelser.
  Läs mer

  Vilka hjälper vi?

  Misstänker du att du har en ätstörning är det viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt. Vi vill och kan hjälpa dig som är redo att bli fri och frisk från egenupplevda eller diagnostiserade ätstörningar.
  Läs mer