V. 1.0.0
WE & SPORTS

Bli en del av oss

Jobba hos oss

Vill du bidra till välmående idrottare och ett kärleksfullt idrottsklimat? Har du kompetensen och drivet att vara en del i en utvecklingsorienterad organisation som ligger i framkant? Klappar ditt hjärta för att hjälpa andra? Då kan du vara en framtida medarbetare för oss på We & Sport. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade och kunniga personer, och du är välkommen att höra av dig till oss!

Kontakt till Paula

Vi är för närvarande ett team på sex personer med gedigen kunskap inom ämnena idrottspsykologi, mental träning och beteendevetenskap. Hos oss jobbar även en implementeringsstrateg, verksamhetsledare samt vår grundare. Inom kort hoppas vi kunna komplettera med ytterligare kompetenser.
Läs mer om våra medarbetare

Bli en del av oss – bli vår partner

Ser du affärsnyttan med att koppla ditt företags värdegrund och samhällsansvar till vår verksamhet och det vi arbetar för? Då är du den partner vi söker!  Vi erbjuder alla våra partners exklusiva, professionella och strategiska upplägg för gemensam affärsutveckling där vinnarna är våra idrottande ungdomar. 

Bli vår partner – kontakta Ante Andersson, 063-663 11 13, ante@weandsports.se

Stöd oss ekonomiskt

Vill du vara med och förändra idrotten i Sverige till ett mer passionerat och kärleksfullt idrottsklimat? Är du trött på att stå bredvid och se unga idrottares mentala hälsa tendera att bli allt sämre?  Stöd vår verksamhet så bidrar du till att öka takten i vår strävan att förändra idrottsklimatet och främja mental hälsa hos unga idrottare. Tillsammans gör vi skillnad. 

Önskar du bidra till vår verksamhet så går det bra till swishnummer: 123 031 3783
Vill du stödja oss på annat sätt kontakta Ante Andersson, 063-663 11 13 , ante@weandsports.se

Det handlar om We

HJÄLP OCH STÖD


På våra hjälp- och stödsidor kan du som idrottare, örälder, tränare eller annan nära anhörig till en idrottare få fördjupad kunskap. Du får möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om det område som kanske utmanar eller belastar dig eller någon i din omgivning.

Läs mer

SÅ HJÄLPER VI TILL


Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykologer och coacher och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN


På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. 

Läs mer