V. 2.3

– Vi bryr oss om våra ungdomar

Det är tillsammans som vi förändrar idrottsklimatet, ett fint exempel på ett sådant samarbete är vår samverkan med ICA Nära Blå Center i Östersund.

Carl-Johan Winblad, ICA-handlare på ICA Nära Blå Center, berättar:

– Vi på ICA Nära Blå Center älskar idrottslivet och vill göra skillnad för våra kunders hälsa och välbefinnande. Med ett särskilt fokus på idrottsengagemang har vi länge stöttat en aktiv fritid för många ungdomar och deras föräldrar. Vi bryr oss om hur våra ungdomar mår och genom detta samarbete med We & Sports tar vi nu också vårt engagemang kring mentalt välmående till nästa nivå.

Paula Lembke, verksamhetschef på We & Sports, fortsätter:

– Det är så glädjande och oerhört viktigt med samarbeten där vi tillsammans verkar för folkhälsa och sätter ljus på en av vår tids största samhällsutmaningar – psykisk ohälsa bland unga. Kosten, kroppen och knoppen är faktorer som hänger ihop, med det här samarbetet belyser vi det ännu mer. Faktorerna är lika viktiga i det främjande perspektivet, där mer kunskap behövs, som i behandling när man t ex har fått en ätstörning.

We & Sports och ICA Nära Blå Centers samarbete tar sig uttryck på fler sätt, bland annat kring kosten i We & Sports behandlingscenter för unga med en ätstörningsproblematik och genom en kommande informationskampanj om mental hälsa i butiken, något som vi ser fram emot att berätta mer om framöver!