V. 2.3

We & Sports bidrar till SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa

Vi är stolta över att göra skillnad för fler! I samarbete med Sverige Kommuner och Regioner (SKR) har vi tagit fram fem huskurer för psykisk hälsa. Huskurerna består av enkla tips om hur du kan stärka dig själv för att minska risken att drabbas av psykisk ohälsa. Den första huskuren handlar givetvis om fysisk aktivitet, något som idrottsrörelsen erbjuder så många barn- och unga.

Bli andfådd minst varannan dag!

Visste du att idrottande är ett av de mest kraftfulla verktygen för att stärka sin psykiska hälsa? Fysisk aktivitet minskar stressnivåer, hjälper oss reglera känslor och minskar risken att drabbas av depression.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar minst 150 minuter pulshöjande aktiviteter per vecka, gärna uppdelat på flera pass. Framgångsrecept för att motivera sig är ofta att träna tillsammans med andra, vilket man ofta gör inom idrotten. Så fortsätt med din grej och få viktiga hälsofördelar på köpet. Om du just har börjat, ta det försiktigt i början och lägg successivt till tid/belastning, då har du större chans att bli hållbar!

Förutom fysisk aktivitet lyfter huskurerna för psykisk hälsa även vikten av t ex återhämtning och relationer. För att läsa mer om dem och ta del av samtliga huskurer, surfa in på SKRs hemsida:
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/huskurer-for-psykisk-halsa/