V. 1.0.0
WE & SPORTS

Hjälp och stöd

Välkommen till våra Hjälp- och stödsidor!

På våra hjälp- och stödsidor kan du som idrottare, förälder, tränare eller annan nära anhörig till en idrottare få fördjupad kunskap om de områden som We & Sports arbetar med. Du får en möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om det område som kanske utmanar eller belastar dig eller någon i din omgivning. Vi hoppas informationen, tipsen och övningarna är till din hjälp. Trevlig läsning!

Här kan du som idrottare, förälder, tränare eller annan nära anhörig till en idrottare läsa mer om de områden inom mental hälsa som We & Sports arbetar med – oro/ångeststresssömnproblemnedstämdhet, destruktivt matbeteende och mental hälsa vid idrottsskador. Du får en möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om det område som kanske utmanar eller belastar dig. Du får förslag och råd på vad du kan göra för att påverka dig själv i bättre riktning och hur du kan hantera utmaningar eller motgångar, samt förslag på hur du kan förstärka de hjälpsamma tankar som du kanske redan har. Vi vill skapa hopp och motivation till ökad mental hälsa!

Du kan välja att jobba med egenpåverkan enbart eller komplettera pågående stöd utifrån, men också använda positiv självpåverkan som en insats efter avslutat stöd utifrån. Liksom vid fysisk träning gäller praktiserande, övning, träning och tillämpning vid träning av våra mentala förmågor för att uppleva förändring och utveckling. Kom ihåg att tid, tålamod och frekvens är vara viktiga hörnstenar till förändring. Det som passar bra för en person behöver nödvändigtvis inte passa lika bra för en annan, utforska vad som fungerar bra för dig. Kom ihåg att det är viktigt och värdefullt med socialt stöd som vänner och familj när man har utmaningar. Har du funderingar på om du behöver hjälp av annan part eller var man kan vända sig, är du välkommen att kontakta oss på info@weandsports.se eller 063-663 11 11.

Så här är våra Hjälp- och stödsidor uppbyggda

Du hittar först beskrivande text om valt område, följt av tips och övningar och längst ner på varje sida hittar du förslag på vidare läsning, appar, poddar eller filmer. Förslagen byts ut och kan variera i antal från sida till sida. Vi är inte knutna eller sponsrade av någon leverantör av böcker, ljudböcker, app och dylikt. I samverkan med Balansinstitutet erbjuder vi beprövade övningar och program som enkelt kan användas av dig själv eller tillsammans med närstående vid någon av de utmaningar vi arbetar med.

Mindfulness och Mediyoga

Mindfulness, medveten närvaro, är en evidensbaserad metod som kan användas fördelaktigt vid samtliga av de problemområden som We & Sports arbetar med. Mindfulness handlar om närvaro utan tolkningar och dömande. Direkt när vi börjar önska att saker hade varit på ett annat sätt eller släpper in tanken om hur saker ”borde” vara, har vi kommit ifrån både närvaron och det tolkningsfria. Metoden är upplevelsebaserad och stärker de förmågor som de flesta av oss behöver odla och förstärka. I över 4000 år har yogan funnits i olika upplagor och människor över hela världen använder idag yoga för positiv självpåverkan. Både Mindfulness och yoga används som förebyggande och behandlande alternativ.

MediYoga® är en terapeutisk yogaform som syftar till ökad balans för tankar, känslor och kropp. En träning med helhetsperspektiv och kopplingar mellan knopp och kropp. Också denna metod används fördelaktigt vid samtliga av de problemområden som We & Sports arbetar med. Yogaformen är idag etablerad i svensk hälso- och sjukvård och kommer från MediYoga Institutet, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningscenter för yoga.

Med detta som bakgrund vill vi ge dig en lättillgänglig och beprövad metod som kombinerar både Mindfulness och yogaövningar inspirerade av MediYoga – MIMY Balansprogrammet®. Vi jobbar med metoder som stärker dig som person och som du kan ha glädje av i livet i allmänhet, men också i idrottandet och/eller i egenskap av tränare eller förälder. Metoden utvecklades av yogaterapeuten Sara Emilionie under hennes år vid MediYoga Institutet. Idag är metoden en självständig metod som erbjuds via Balansinstitutet.

Metoden passar alla och syftar till att öka balansen i din vardag genom effektiv återhämtning. Oavsett ålder, kön, förkunskaper av yoga är denna metod ett alternativ som kan hjälpa dig till ökat välbefinnande. Metoden är en av flera som vi erbjuder idrottare, föräldrar, närstående och tränare som kontaktar oss. Vi erbjuder ett 6 veckors program. För att genomföra det behöver du bara en lugn plats, ca 10 min varje dag, nyfikenhet på effekten och tillgång till en telefon/platta/dator. Vill du pröva ett 6 veckor program kan du kontakta We & Sports för mer info på linda@weandsports.se eller 063-663 11 10.

Jag tycker att det har varit lärorikt och att jag har minskat min stress och sover bättre, inte alla nätter men betydligt bättre. Om jag ligger vaken upplever jag att jag inte funderar lika mycket utan kan släppa tankarna något bättre.
//Förälder som använt MIMY

Bli bättre på mental hälsa

VÅRT ARBETSSÄTT


Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

Läs mer

SÅ HJÄLPER VI TILL


Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och beteendevetare och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

Läs mer

KONTAKTA OSS


Önskar du komma i kontakt med oss så tveka inte. Ibland är det lättare att bara ringa och fråga efter den information, stöd eller hjälp du söker. Eller du kanske redan vet vem hos oss du önskar prata med, ring den direkt då. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Läs mer