V. 1.0.0

Informationsföreläsning för föreningar engagerade i Nordiska Ungdomsspelen 2020