V. 2.3

Lansering av del 4 i onlineutbildningen Resiliens – Styrkor