V. 1.0.0

Lansering av del 6 i onlineutbildningen Resiliens – Reglering