V. 1.0.0

SkiTour 2020- We & Sports finns med på tävlingsdagen med våra arenavärdar