V. 1.0.0

Symposium i Idrottsmedicin i Åre – We & Sports talar om preventiva insatser för vinteridrotter