image
WE & SPORTS

Mental hälsa

Vad är mental hälsa?

Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Den varierar i perioder, den är inte konstant.

Hur du upplever din tillvaro spelar roll för hur du mår. Du kan vara frisk och ändå må dåligt. Du kan vara sjuk och ändå må bra. Mental hälsa behöver inte motsvara frånvaro av en psykisk sjukdom utan handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den. 

Mental hälsa handlar om balans, positiva upplevelser, bra relationer, känslan av meningsfullhet, god självkänsla, känslan av att räcka till och känna till sina inneboende resurser, inre trygghet och lugn. Att känna sig behövd, ha framtidstro och uppleva engagemang påverkar också vårt välbefinnande. 

Vi på We & Sports använder termen mental hälsa och syftar till samma betydelse som psykisk hälsa.

Som förälder kan du hjälpa till i förebyggande syfte

Det är lättare att vara ett stöd för ditt barn och hantera problem när du själv mår bra. Om du jobbar regelbundet med att ta hand om dig själv och skapa förutsättningar för att må och fungera bra skickar du goda signaler till ditt eller dina barn. Avsätt tid för återhämtning och handlingar som stärker din hälsa.

För att bana väg till fortsatt välmående och mental hälsa kan du som förälder uppmuntra till självstärkande handlingar. Här hittar du tips!

Uppmuntra gärna ditt barn att ta till sig kunskap på ett sätt som de tycker om. Gillar de att läsa – tipsa eller leta litteratur tillsammans. Gillar ditt barn att lyssna – kanske en pod, ljudbok eller ett filmklipp om ämnet kan fånga intresset.

Uppmuntra med fördel aktiviteter som både i sitt enskilda syfte stärker barnet och samtidigt kan främja känslan av tillfredsställelse. Be exempelvis barnet skriva ner några saker som det tycker om hos sig själv varje dag. När barnet löser uppgiften fyller det två funktioner, det stärker dels självkänslan genom att barnet reflekterar över bra saker om sig själv samtidigt som det i sig är stärkande att klara av och hantera uppgiften.

Självstärkande handlingar som innebär social samvaro har flera fördelar. Det kan stimulera till ett stödjande nätverk och ge positiva upplevelser och utbyten av erfarenheter. Om det dessutom finns konkreta uppgifter som görs med syfte att stärka individerna ger det också positiva effekter.   

Oroar du dig som vuxen för att en ung idrottare inte mår bra?

De här tipsen gäller ungdomar mellan 12–18 år.

Ta kontakt med personen och bedöm situationen. Uppmärksamma om ett krisläge håller på att utvecklas.

Fråga hur personen mår och hur länge besvären har upplevts. Visa att du är fullständigt närvarande. Tänk på kroppsspråk, tonläge och din blick. Lyssna öppet och medkännande. Lägg dina egna värderingar åt sidan. Det är viktigt att lyssna innan du ger råd eller anvisningar. Låt personen få känna att den inte kommer att bli kritiserad eller dömd utan få känna sig hörd och uppleva stöd. 

Gör det tydligt att det finns hjälp att få för att må bättre.

Ge gärna råd i hur man söker hjälp eller erbjud dig att aktivt att söka hjälp och komma till en besökstid på utsatt tid. 

Uppmuntra självhjälpsstrategier och att söka stöd hos andra vuxna i omgivningen och hos vänner. Personer som upplevt liknande problem kan också vara till stor hjälp i tillfrisknandet.

När ditt barn blir sjuk i ätstörning gäller det att agera direkt! Ditt barn är alltid steget före dig! Det finns ingen “quickfix” så förbered dig och utrusta dig med styrka och tålamod tillräckligt för att anpassa dig för en orkan!
//Förälder

Har du en kompis som inte verkar må bra?

När man inte mår bra är det skönt att veta att man har någon att vända sig till. Om du känner att du kan och vill, visa och berätta att du finns där för att lyssna på personen om den vill berätta.
Du kan erbjuda dig att ta reda på hur man söker professionell hjälp – vi på We & Sports hjälper gärna dig med information om hur/var du eller din kompis kan få hjälp. Här kan du läsa hur du kan få kontakt med oss.


Det är viktigt att du som kompis bara tar på dig det du kan, vill och orkar så att du också får må bra. Ge bara råd som du känner dig trygg i att ge – känner du dig osäker på något så ta först reda på mer information. 


Om du har någon annan kompis med liknande erfarenheter, eller om du själv haft liknande problem som din kompis verkar lida av, kan det vara värdefullt att dela erfarenheter och exempel på hur du eller kompisen gick till väga för att må bättre eller var hjälp fanns att få. 


Stärk din mentala hälsaHur kan du påverka dig själv?Läs tips här 

Bli bättre på mental hälsa

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

SÅ HJÄLPER VI TILL

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående,tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder en bredd av tjänster, som kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.