Öka kunskapen om mental hälsa inom idrotten

Att må bra är inte självklart för alla och vi ser tyvärr allt för många ungdomar och unga vuxna må dåligt, eller att de i alla fall inte hittat sitt absolut bästa jag. För att idrottande ungdomar ska få möjlighet att växa behöver anhöriga och tränare också ha kunskap och förståelse om vikten av mental hälsa. 

Genom utbildningar och informationsspridning ökar vi på We & Sports kunskapen om mental hälsa och hur vi tillsammans och enskilt kan jobba för att förbättra välbefinnandet, stärka sig själv och bli flexibel i sitt förhållningssätt till de utmaningar man kommer att ställas inför. Vi erbjuder också utbildningar i att hantera direkta kriser och hur vi tar dessa vidare mot professionell hjälp.

I vår klubb handlar mental träning om så mycket mer än förbättrade resultat. Det handlar om att bygga en frisk verksamhet och att bidra till att fostra sunda individer som mår bra i sitt idrottande.
//Klubbtränare

Utbildningar

Utbildning – Återhämtning
Återhämtningsförmåga är en viktig psykologisk del av idrotten. Utbildningen syftar till att få dig att förstå vikten av mental återhämtning och reflektera över din egen balans och dina återhämtningsstrategier.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 och kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.
Utbildning – Relationer
Sociala nätverk är avgörande för mental hälsa vid utmanande situationer. Utbildningen syftar till att hjälpa dig utveckla nuvarande sociala relationer och färdigheter i kommunikation.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 och kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.
Utbildning – Värderingar
Utbildning som hjälper dig att bli medveten om vad som är viktigt i ditt liv, identifiera dina värderingar, nuläge och väg att ta dig till ditt önskeläge.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 och kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.
Utbildning – Styrkor
Utbildningen syftar till att du ska få ökad medvetenhet om dina styrkor och ökad insikt om effekten av att fokusera på styrkor.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 men kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.
Utbildning – Egonomi
Utbildningen handlar om att få ökad kunskap, erfarenhet och självkännedom om dina tankar, känslor och beteenden.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 men kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.
Utbildning – Självreglering
Dina tankar och känslor styr ditt beteende. Denna utbildning syftar till att öka din medvetenhet om betydelsen av självreglering.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 men kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.
Utbildning – Mental flexibilitet
Problemlösning kan vara en grundpelare för att återhämta dig från jobbiga situationer och utmaningar. I denna utbildning övar du din problemlösning utifrån olika exempel.

Kursen vänder sig i första hand till tränare och aktiva.
  • Erbjuds online från hösten 2019 men kan vid förfrågan erbjudas som fysisk utbildning.

Föreläsningar

Föreläsning – Mental hälsa
Mental hälsa är en förutsättning för att prestera inom idrotten men framförallt för att uppleva en meningsfull tillvaro och välbefinnande. Syftet med föreläsningen är att få ökad kunskap om mental hälsa samt inspirera till en hållbar idrottsmiljö.
  • Genomförs på plats där du önskar
Föreläsning – Resiliens
Resiliens som betyder motståndskraft är något du kan bygga upp så du hela tiden är kvar i mentalt välmående. Att bygga upp din mentala återhämtningsförmåga är en viktig faktor för att bli motståndskraftig och öka din självkänsla. Det är centrala parametrar för att hantera motgångar eller utmaningar, idrottsligt och privat. Kursen passar idrottare, föräldrar och tränare/ledare. Föreläsningen är ca 1 – 1 1/2 timme.
  • Erbjuds vid förfrågan.
Föreläsning – Förebyggande arbete för mental hälsa
Information om vikten av preventivt arbete för mental hälsa bland idrottande ungdomar och vad vi på We & Sports kan erbjuda er för hjälp och stöd, nu och i framtiden. Träffen är ca 1 timme.
  • Erbjuds vid förfrågan.

Vi rekommenderar även

FRISK & FRI

Frisk och Fri syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och för att påverka för bättre vård.

RF – UPP UPP VI LYFTER

Upp upp vi lyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den ska vara ett stöd i tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.

IDROTTSFORSKNING

Här är en intressant artikeln från tidningen Idrottsforskning som är en populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning.