image
WE & SPORTS

Utbildning – Egonomi

Egonomi

Egonomi är självkännedom om sina tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Och självkännedom är att förstå sin personlighet och motivation, sina beteenden, vanor, känslomässiga reaktioner och tankeprocesser. Större självinsikt och mer självkännedom kan också hjälpa oss att göra bättre val, och framför allt att förstå våra beteendemässiga reaktioner. Att lära känna sig själv och sina egna tankar, känslor och beteenden är därför en viktig nyckel till välmående  och framgång. 

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar erbjuds som fysisk träff vid förfrågan. Varje utbildning är ca 3 timmar. En kortare version av utbildningen om Egonomi kommer finnas online från hösten 2019.