image
WE & SPORTS

Föreläsning – Förebyggande arbete för mental hälsa

Förebyggande arbete för mental hälsa

Vi arbetar preventivt med idrottande ungdomar, anhöriga och tränare för att stärka individen att bli motståndskraftig och öka sin återhämtningsförmåga. Dessa parametrar är viktiga för att vi som individer ska kunna fungera mer flexibelt inför olika motgångar, idrottsligt och privat.

Den här föreläsningen beskriver We & Sports preventiva arbete och du får även lära dig mer om nya metoder och verktyg. Träffen är ca 60 minuter lång.

.