image
WE & SPORTS

Föreläsning – Resiliens

Resiliens – mental motståndskraft

Den här föreläsningen erbjuder en översikt av vad du kan göra för dig själv och för andra för att bygga mental motståndskraft som är grundläggande för vårt mående, våra prestationer, hållbart idrottande och välbefinnande.  

We & Sports har identifierat sju huvudområden för att utveckla resilienta, motståndskraftiga individer; Återhämtning, Relationer, Vårderingar, Styrkor, Egonomi – självkännedom (om tankar, känslor och beteenden), Självreglering och Mental flexibilitet. 

Det går att få vidare utbildning i varje område separat, se under ”Utbildning”. 
Den här föreläsning är 1 – 1 1/2 timme.