image
WE & SPORTS

Utbildning – Styrkor

Styrkor

Vi presterar  som bäst när vi fokuserar på våra styrkor, och vi har lätt att lära när vi använder våra styrkor vilket också ger oss energi. Behovet av att lära känna våra styrkor, förstå dem och kunna arbeta med dem är en  utvecklingsprocess.

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Denna utbildning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar erbjuds som fysisk träff vid förfrågan. Varje utbildning är ca 3 timmar. En kortare version av utbildningen om Styrkor kommer finnas online från hösten 2019.