image
WE & SPORTS

Utbildning – Återhämtning

Återhämtning

Återhämtning behövs för att kunna reparera kroppen om den utsatts för stress. Återhämtning kan se olika ut och kräver olika lång tid beroende på vilka påfrestningar en människa utsätts för. Balans mellan förbrukning och återuppbyggnad av mentala och kroppsliga resurser är en så kallad friskfaktor  för människor. I denna utbildning får du kunskap och insikt om konsekvenser av för lite återhämtning och medvetenhet om din energibalans och strategier för ökad återhämtning.

Vi genomför just nu en större utbildning på våra skidgymnasier, som heter Resiliens. Återhämtning är en del av hela Resiliens utbildningen men kan även göras som en enstaka kurs. Dessa block ingår i hela Resiliens:

Återhämtning
Relationer
Värderingar
Styrkor
Egonomi
Självreglering
Mental flexibilitet

Alla delutbildningar erbjuds som fysisk träff vid förfrågan. Varje föreläsning är ca 3 timmar. En kortare version av utbildningen om Återhämtning kommer finnas online från hösten 2019.