Historia


We & Sports är resultatet av en pappas kamp för sin dotter som växte till en idé om att förändra hela idrottsklimatet i Sverige.

Förutom en stark drivkraft att vilja genomdriva en förändring krävs en sann entreprenöriell anda för att se ett problem, se och strukturera möjligheter och utifrån det sedan hitta kapital och attrahera kompetens. Att våga se nya möjligheter i en redan etablerad struktur för hälsa och friskvård kräver dessutom mycket mod. Det här är alla egenskaper som vår initiativtagare Ante besitter.

ANTE ANDERSSON, INITIATIVTAGARE OCH PROJEKTLEDARE 

När min dotter Ida insjuknade i anorexia insåg jag att det behövdes en ny aktör för att kunna ta hand om idrottares mentala välmående. Som idrottare är förutsättningarna att komma tillbaka efter motgång annorlunda än mot andra människor. Detta blev min drivkraft!

Under tiden vår familj bodde på behandlingshem fick vi mycket tid att reflektera över hur vi blivit bemötta under Idas sjukdom. Många människor var fantastiska men det fanns också saker som kunde gjorts annorlunda. Utifrån dessa önskemål började tankar och idéer formas. Hur kan skidåkande barn- och ungdomar få kunskap om mentalt välmående så de inte hamnar i sjukdom? Hur ska vi ta hand om ungdomar som blir sjuka på ett effektivt och personligt sätt? Ju fler personer jag träffade inom längdåkningen och talade med om mina tankar, ju mer övertygad blev jag att jag var något på spåret. I dialog med många människor inom längdåkningen föddes till slut konkreta tankar på vad som saknades.

Det behövdes medel för att kunna arbeta med förebyggande insatser, som kunskap om mental hälsa. Information och forskning är svårtillgänglig och kunskap kring var sjuka kan vända sig för att få hjälp är en stor utmaning.  

När Ida blev frisk blev drivkraften att visa att det är möjligt för fler att lyckas, men förutsättningarna behövde skapas. Med en tydlig vision gjordes därför en ansökan till Arvsfonden för att i första hand få medel för att jobba med preventiva insatser, i andra hand tillsätta forskningsmedel och i tredje hand skapa möjlighet till behandling.

Ansökan blev godkänd i december 2017 och i januari 2018 kunde jag börja arbeta med projektet på heltid.


Jag satte samman en rekryteringsgrupp med syfte att få hjälp att formulera hur en framtida organisation skulle kunna se ut. Gruppen beslöt att man behövde en verksamhetsledare och en annons sattes ut. Det visade sig vara ett otroligt attraktivt jobb – ansökningarna bara vällde in! Efter ett flertal intervjuer med många kompetenta och underbara människor hade jag en god förståelse vilken enorm kunskapsbank som fanns i regionen och vilken attraktionskraft projektet hade. Parallellt började jag förstå vilka kunskaper som skulle bli kritiska för framgång. Utifrån det anställdes sedan personer med följande kompetenser:

  • Idrottspsykolog
  • Mental tränare
  • Psykolog
  • Implementeringsstrateg
  • Verksamhetsledare

We & Sports är nu etablerat och jobbar för att skapa resurser, metoder och engagemang för att förändra idrotten i Sverige till ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat. Mitt fokus ligger på att skapa resurser för att projektet ska lyckas och för att en fortsättning ska bli möjlig.

We & Sports jobbar för att skapa resurser, metoder och
engagemang för att förändra idrotten i Sverige till ett
passionerat och kärleksfullt idrottsklimat.//Ante Andersson

Bli en del av oss

VI PÅ WE & SPORTS

Här hittar du information hur och när du kan nå oss som jobbar på We & Sports.

BLI EN PARTNER

Vi erbjuder alla våra partners exklusiva, professionella och strategiska upplägg för gemensam affärsutveckling där vinnarna är våra idrottsungdomar.

STÖD OSS

Stöd vår verksamhet så bidrar du till att öka takten i vår strävan att förändra idrottsklimatet och förebygga psykisk ohälsa hos unga idrottare. Tillsammans gör vi skillnad.