image
WE & SPORTS

Bli en del av oss

Bli en del av oss och bli vår partner

Ser du affärsnyttan med att koppla ditt företags värdegrund och samhällsansvar till vår verksamhet och det vi arbetar för, då är du den partner vi söker!

Vi erbjuder alla våra partners exklusiva, professionella och strategiska upplägg för gemensam affärsutveckling där vinnarna är våra idrottande ungdomar. Tillsammans är våra möjligheter stora.

Vi hoppas att vårt engagemang, mod och samhällsansvar attraherar, att vår strävan att skapa nya unika möjligheter för våra idrottande ungdomar smittar av sig, att vi kan ge dem möjligheter att bygga upp sig själva och skapa motståndskraft och behålla sitt mentala välmående.

Bli vår partner – kontakta Ante Andersson, 063-663 11 13, ante@weandsports.se

Vi delar värdegrund med We & Sports:

Vi erbjuder alla våra partners exklusiva, professionella och
strategiska upplägg för gemensam affärsutveckling där
vinnarna är våra idrottsungdomar.//Ante Andersson

Det handlar om We

DÄRFÖR FINNS WE & SPORTS

We är en sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar.

SÅ HJÄLPER VI TILL

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykologer och coacher och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN

På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar.