image
WE & SPORTS

Så hjälper vi till

Så hjälper vi till

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, föreläsningar, personliga samtal, chatt eller på webben eller genom andra sätt som bidrar till ett välbefinnande.

Vi skapar resurser, identifierar och skapar metoder och gör dem tillgängliga för dig. Vi som arbetar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och beteendevetare och har en gedigen erfarenhet i mental hälsa från olika perspektiv. Läs mer om oss som jobbar på We & Sports.

Våra insatser sker i idrottarnas olika miljöer som idrottsgymnasier, idrottsuniversitet och klubbar. Vi arbetar både främjande med friskfaktorer och förebyggande mot riskfaktorer. Vår ambition är att stärka och stötta på ett sätt som kommer att gynna unga idrottare både nu och i framtiden.

Min väg till välmående är medvetenhet i nuet. Att iaktta mina tankar och känslor hjälper mig att se mina bekymmer från ett annat perspektiv. Detta gör att jag har den fria vilja att inte identifiera mig med problemen som jag skapar i mitt huvud.//Frisk freeskier


ETT HÄLSOSAMT KLIMAT

Vi fokuserar på unga idrottare och deras möjligheter att utvecklas och växa med hjälp av stödjande och uppmuntrande idrottsmiljöer. Vi vill bygga ett nytt, mer kärleksfullt och hälsosamt idrottsklimat som skapar de bästa förutsättningarna för våra unga idrottares välmående så de kan nå sin fulla potential.


VI ARBETAR MED FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE INSATSER

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som avspeglas även inom idrotten och för unga människor, enligt en rapport från Socialstyrelsen[1]. Hela 30 % av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa någon gång, vilket är något högre än i normalbefolkningen[2]. Mörkertalet tros vara stort och många drabbas redan i tidig ålder vilket kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet. De särskilda förhållanden som råder inom konkurrensidrott gör det extra viktigt att starta med främjande insatser tidigt med fokus på friskfaktorer och erbjuda stöd till idrottare, tränare, föräldrar och andra i idrottarnas omgivning. Men även erbjuda förebyggande stöd med fokus på idrottarens identifierade sårbarhet för psykisk ohälsa inom stress/utmattning, ätstörning, ångest, depression och skador/sjukdom.

VI ARBETAR BLAND ANNAT MED

  • Återhämtningsförmåga – möjligheten att komma tillbaka efter motgångar och svåra situationer, både fysiskt och mentalt. 
  • Vikten av relationer och sociala beteenden.
  • Öka självkännedom och självmedkänsla
  • Utveckla ett flexibelt och motståndskraftigt förhållningssätt i linje med individens värderingar.
  • Synliggöra verksamheter, organisationer och personer som gör bra saker för svensk idrott.
  • Sprida kunskap kring hur vi tillsammans uppnår mental hälsa inom idrotten.


Mental hälsa berör alla och kan ses som ett livslångt arbete för livskvalitet, hälsa och välmående. Vi arbetar för en bred satsning med främjande insatser där vi tidigt inspirerar unga idrottare och personer i deras omgivning.

  1. Socialstyrelsen rapport 2017; utvecklingen av psykisk hälsa bland barn och unga vuxna.
  2. Åkesdotter, C. & Kenttä, G. 2016. Elitens osynliga hälsa. Populärvetenskaplig tidning från centrum för idrottsforskning.
Mitt bästa tips till någon med ätstörning är att hjälpa till att få personen ifråga att tänka på andra och roliga saker än de hemska tankarna som snurrar runt i deras huvuden. Berätta att du alltid finns där om han/hon behöver dig.//Syskon

Bli bättre på mental hälsa

DÄRFÖR FINNS WE & SPORTS

We är en sammanhållande kraft för att  stärka mental hälsa bland idrottande ungdomar.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående, tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.