image
WE & SPORTS

Vårt bidrag till forskningen

Forskningen måste göra skillnad för idrottaren

På We & Sports anser vi att det finns bra forskning men att den inte har gjorts tillgänglig eller användbar för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. Vi önskar också att ytterligare forskning sker om mental hälsa kopplat till idrotten. 

EVIDENS- OCH ERFARENHETSBASERADE METODER

Det är viktigt för oss med en vetenskaplig förankring och att få bidra till mer forskning inom området. De metoder som vi arbetar med grundar sig i befintlig nationell och internationell forskning. Vi har sedan anpassat materialet till våra unga idrottsutövare i Sverige. Förutom att ta fram metoder som är baserad på evidensbaserad kunskap kommer vi också arbeta med metoder som är erfarenhetsbaserade.

Inom flera områden behövs mer forskning och det är framförallt här som vi vill bidra med material så forskningen kan tas vidare och fördjupas.


PÅ PLATS HOS VERKLIGHETENS IDROTTSUTÖVARE

Eftersom vi är ute och träffar idrottsutövare, föräldrar, tränare och ledare regelbundet har vi stora möjligheter att samla in data över tid. I samtliga forskningsinitiativ kommer vi samarbeta med etablerade forskare och forskningsinstitut för att öka möjligheten att få fram snabbare och mer effektiva resultat.


KONTAKTA OSS KRING FORSKNINGSRELATERADE FRÅGOR

Kontakta Lina Tirén hos oss så kan du höra mer hur vi önskar samverka. Här hittar du Linas kontaktuppgifter.

Mer intressant läsning

DÄRFÖR FINNS WE & SPORTS

We är en sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

OM WE & SPORTS

We & Sports är resultatet av en pappas kamp för sin dotter som växte till en idé om att förändra hela idrottsklimatet i Sverige till mer kärleksfullt.