image
WE & SPORTS

We är en ny aktör


Därför finns We

We & Sports är en sammanhållande kraft för att fr’ämja mental hälsa bland idrottande ungdomar.

Med insikter kommer kunskaper och frågan blir då alltid vad man kan och har mod att göra med dessa nyvunna kunskaper.

Med insikten att Sverige saknar en stark sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar och elitsatsande unga vuxna, kombinerat med kunskapen om att det finns massor av kompetens inom dessa frågor i vårt land tar vi på We & Sports nu ansvar för arbetet att göra metoder och verktyg tillgängliga, begripliga och anpassade för dem som behöver det. Arbetet är brådskande då den mentala hälsan hos våra idrottande ungdomar tenderar att bli allt sämre. 

Vi vill förändra idrottsklimatet

HUR SER ETT FÖRÄNDRAT IDROTTSKLIMAT UT?

När idrottssverige pratar mer med varandra, synliggör individernas mående och belyser vikten av allas möjligheter att utvecklas i sin takt – då vet vi att vi har vi nått fram.

Vi vill se en miljö där ett varmt engagemang för individen alltid går före ett tekniskt anslag. Det behöver genomsyra hela kedjan från hur unga välkomnas vid varje träningstillfälle, vad alla inblandade väljer att prata om, hur saker görs, vilka uttalanden som sker vid med- och motgångar.

BETYDELSEN AV WE & SPORTS

WE står för att arbeta TILLSAMMANS och SPORTS för alla idrottande ungdomar. Hjärtat i vår logotype står för vårt genuint hjärtliga engagemang. Vi är övertygade om att vi med rätt insatser snabbt kan förbättra Svensk idrott till ett mer kärleksfullt klimat. 

Vissa läser vår logotype som ”We LOVE Sports” och det är ju faktiskt också rätt – vi älskar idrott och våra idrottande ungdomar. Vi är övertygade om att en miljö som är mer kärleksfull skapar rätt förutsättningar för att ungdomar ska kunna nå sitt bästa jag inom sin idrott.

KÄRLEK TILL IDROTTAREN OCH IDROTTSMILJÖN

På frågan kring om och hur vi pratar med varandra i mjuka frågor kom ett kristallklart svar vid en av våra föreläsningar: 

”Vi måste lyssna på varandra”

Precis så – i lyssnandet visar vi intresse, skapar inspiration, förståelse och engagemang. Vid våra träffar med skidklubbar, skidgymnasier, skiduniversitet och skidförbund kommer detta förhållningssätt och skapandet av dessa miljöer att lyftas fram på ett konkret och lättbegripligt sätt.

Allt för att idrottaren, tränaren och föräldern ska kunna nå sitt bästa jag.

Vi vill lyfta fram den sanna styrkan och passionen i varje
idrottande individ så att de når sitt bästa jag.//We & Sports vision

Våra värderingar

Hos oss på We & Sports är det viktigt att jobba med människan i centrum. Vår verksamhetsidé är enkel:
Vi vill lyfta fram den sanna styrkan och passionen i varje idrottande individ så att de når sitt bästa jag.

Genom att skapa resurser, metoder och engagemang förändrar vi idrotten i Sverige till ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat. Genom inspirerande föreläsningar och aktiviteter i ämnen om mental hälsa, skapar vi förutsättningar att må bra, oavsett om du idrottar, är tränare eller ledare, förälder, syskon eller annan nära anhörig. 

Tillsammans kan vi skapa trygghet och värme och hjälpa den som behöver stöd.

Om vi skapar förutsättningar att våga prata om hur man mår så tar fler mod till sig att öppna upp när de behöver hjälp.

VÅRA VÄRDEORD

Våra värdeord är: Passion, Inspiration, Mod, Tillsammans, Trygghet, engagemang och tillit.

I vår verksamhetsidé finner ni de känsloord och uttryck som vi tycker är viktiga:
Passion, Engagemang, Kärleksfullt, Nå sitt bästa jag, Lyfta fram inre styrka

If you can beleive it, you can achieve it.//Frisk längdåkare

Mer intressant läsning

KONTAKTA OSS

Här hittar du information hur och när du kan nå oss som jobbar på We & Sports.

MENTAL HÄLSA

Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Den varierar i perioder, den är inte konstant. Mental hälsa handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående,tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder en bredd av tjänster, som kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.