image
WE & SPORTS

Därför finns We & Sports

Därför finns We & Sports

Vi är en sammanhållande kraft för att stärka mental hälsa bland idrottande ungdomar

Det innebär att vi tar fram metoder och verktyg för att öka förutsättningarna för ungdomar, tränare och föräldrar att upprätthålla mental hälsa på lång sikt. Med insikter kommer kunskaper och frågan blir då alltid vad man kan och har mod att göra med dessa nyvunna kunskaper.

Med insikten att Sverige saknar en stark sammanhållande kraft för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland idrottande ungdomar och elitsatsande unga vuxna, kombinerat med kunskapen om att det finns massor av kompetens inom dessa frågor i vårt land tar vi på We & Sports ansvar för arbetet att göra metoder och verktyg tillgängliga, begripliga och anpassade för dem som behöver det. Arbetet är brådskande då det är många idrottande ungdomar som behöver hjälp.
Behovet av en sammanhållande kraft, en brobyggare, som innehåller en bred kompetens där varje resurs har spetskompetens inom sitt område är både tydlig och helt nödvändig för att vända den negativa trenden i Sverige. Att blanda kompetenser för att skapa nya innovativa och kostnadseffektiva tjänster som behåller det mentala välmåendet hos våra ungdomar ser vi som vår uppgift. Att ha mod och göra och tänka nytt är vårt bidrag för att fler ungdomar ska vara kvar i sitt välmående.

WE står för att arbeta TILLSAMMANS och SPORTS för alla idrottande ungdomar. Hjärtat i vår logotype står för ett tydligt hjärtligt engagemang med övertygelse om att måendet kommer att förbättras snabbt när Svensk idrott går mot ett mer kärleksfullt klimat.

STEG ETT FÖR OSS PÅ WE & SPORTS ÄR ATT ARBETA FÖREBYGGANDE

Att som ledare få ökad medvetenhet runt mental träning och verktyg att jobba med är av stor vikt för en hållbar utvecklingsmiljö inom våra skidgymnasium. //Tränare på skidgymnasium


WE & SPORTS I SAMHÄLLSDEBATTEN

Förutom förebyggande arbete för mental hälsa finns ett stort behov av att ta bort den skam som finns kring psykisk ohälsa. Därför vill vi på We & Sports axla en viktig position i samhällsdebatten för att både föreläsa och genomföra seminarier med syfte att informera, inspirera och engagera kring mental hälsa.

VIKTEN AV ATT HA NÅGON ATT PRATA MED

Att prata om psykisk ohälsa är viktigt vilket även gäller att tillgängliggöra någon att prata med för den som behöver det. Det går att öka sin motståndskraft och framförallt går det att bli 100% frisk om man på något sätt drabbas av psykisk ohälsa.
Forskningen erbjuder flera kompetenta resurser både i och utanför Sverige. Dessa kommer vi på We & Sports att samarbeta med för att på bästa sätt säkerställa och utveckla våra metoder och verktyg.

VAD GÖR MAN NÄR MAN MÅR DÅLIGT?

Det kan vara utmanande att veta var man kan vända sig för att få hjälp när man mår dåligt. Det vill vi på We & Sports ändra på – vi kommer att skapa ett unikt mottagande och en bra tillgänglighet för de som drabbas. Att tidigt få ett bra bemötande och att snabbt få förtroende för dem man möter är en nyckelfaktor i tillfrisknandet.

VIKTEN AV TIDIGA INSATSER

All forskning pekar på vikten av att snabbt göra insatser för den som mår dåligt. Vägen tillbaka blir så mycket kortare då. Vi kommer att snabba på processen att ta sig tillbaka!

FRAMTIDEN FÖR WE & SPORTS

I horisonten ser vi en unik möjlighet att skapa ett Europas främsta idrottscenter för idrottare med syfte att möjliggöra en snabb och effektiv återhämtning från ohälsa och göra det möjligt att kunna utvecklas till sitt bästa jag inom sin idrott. Detta gäller oavsett om individen råkat ut för en fysisk skada eller psykisk ohälsa. Vikten av att arbeta TILLSAMMANS är väldigt stor och vi på We & Sports kommer att fylla den lucka som finns i Sverige idag.

Tillsammans klarar WE detta!/Ante Andersson initiativtagare We & Sports

Bli bättre på mental hälsa

MENTAL HÄLSA

Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Den varierar i perioder, den är inte konstant. Mental hälsa handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den.

TIPS TILL DIG SOM IDROTTARE

Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra och handlar om hur du ser på och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv oavsett hur du presterar.  Den handlar om att kunna vara stolt och glad över dig själv för den du är och att ha insikten om dina bra och utvecklingsbara sidor.

VÅRA TJÄNSTER

Med kunskap kommer man långt. Ta del av vårt utbud och se hur du som idrottare, kan utveckla dig inom mental hälsa.