image
WE & SPORTS

Därför finns We & Sports

Därför finns We & Sports

Vi är en sammanhållande kraft för att stärka mental hälsa bland idrottande ungdomar

Vi tror att många förstår att vi behöver stärka den mentala hälsan bland idrottande ungdomar. Men vi vet att alltför få har kunskapen och verktygen för att bidra till förändring i praktiken. We and Sports skapar nya typer av tjänster för att ge hjälpa så många personer som möjligt. Vi vill också öka den generella kunskapen om måendets betydelse. Allt för att uppnå ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat.

Att som ledare få ökad medvetenhet runt mental träning och verktyg att jobba med är av stor vikt för en hållbar utvecklingsmiljö inom våra skidgymnasium. //Tränare på skidgymnasium

Metoder och verktyg
We and Sports tar fram metoder och verktyg som kan hjälpa idrottarna själva, deras tränare och ledare samt deras närstående. Alla människor lever i ett sammanhang och därför är det viktigt att se till hela idrottarens nätverk. Vårt mål är att göra våra metoder och verktyg så tillgängliga, begripliga och anpassade som möjligt.

Vi fyller en lucka  
Arbetet är brådskande då det inte är många som behöver hjälp. Den offentliga vårdens resurser och metoder räcker inte till. Det finns en lucka i vårt samhälle som vi vill fylla.

Hög tillgänglighet och bra mötande
Det går att öka sin motståndskraft och det går att bli helt frisk om man på något sätt drabbas av psykisk ohälsa, men det kan vara utmanande att veta vart man kan vända sig för att få hjälp. Det vill vi på We and Sports ändra på – vi kommer att skapa ett unikt mottagande och en bra tillgänglighet för de som drabbas. All forskning pekar på vikten av att snabbt göra insatser för den som mår dåligt. Vägen tillbaka blir så mycket kortare då. Vi kommer att snabba på den processen. 

Forskning och innovativa tjänster
All verksamhet på We and Sports utgår från forskning och beprövade metoder, men vi ser som vår unika uppgift att utifrån ett brett utbud av olika metoder skapa innovativa och individuella tjänster. Att ha modet och möjligheten att tänka nytt är vårt bidrag för att fler ungdomar ska få må bra. 

Förbättra samhällsklimatet
et finns ett stort behov av att förändra synen i samhället påoch få bort den skam som ofta är förenat med psykisk ohälsa. Därför vill vi på We and Sports axla en roll i samhällsdebatten. Vi arrangerar föreläsningar, seminarier och utbildningar med syfte att informera, inspirera och engagera kring mental hälsa.

När idrottssverige pratar mer med varandra, synliggör individernas mående och belyser vikten av allas möjligheter att utvecklas i sin takt – då vet vi att vi har vi nått fram. Målet är en miljö där ett varmt engagemang för individen alltid går före ett tekniskt anslag. Det behöver genomsyra hela kedjan från hur unga välkomnas vid varje träningstillfälle, vad alla inblandade väljer att prata om, hur saker görs, vilka uttalanden som sker vid med- och motgångar.

Vid våra träffar med klubbar, skidgymnasier, skiduniversitet och idrottsförbund kommer detta förhållningssätt och skapandet av dessa miljöer att lyftas fram på ett konkret och lättbegripligt sätt. Allt för att idrottaren, tränaren och föräldern ska kunna nå sitt bästa jag.

Tillsammans klarar WE detta!/Ante Andersson initiativtagare We & Sports

Bli bättre på mental hälsa

MENTAL HÄLSA

Ett allmänt välbefinnande är en enkel beskrivning på vad mental hälsa är. Den varierar i perioder, den är inte konstant. Mental hälsa handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den.

TIPS TILL DIG SOM IDROTTARE

Hur du känner och tänker om dig själv är en viktigt grund för att må bra och handlar om hur du ser på och värderar dig själv och hur du trivs med dig själv oavsett hur du presterar.  Den handlar om att kunna vara stolt och glad över dig själv för den du är och att ha insikten om dina bra och utvecklingsbara sidor.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående,tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder en bredd av tjänster, som kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.