V. 1.0.0
WE & SPORTS

Mental hälsa

Vad är mental hälsa?

En enkel beskrivning av mental hälsa är allmänt välbefinnande. När vi på We & Sports använder termen mental hälsa menar vi samma sak som psykisk hälsa.

Det är helt naturligt att den mentala hälsan varierar i perioder. Hur du upplever din tillvaro spelar stor roll för hur du mår. Du kan vara frisk och ändå må dåligt. Du kan vara sjuk och ändå må bra. Mental hälsa behöver inte motsvara frånvaro av en psykisk sjukdom utan handlar om att du känner att du mår bra, gillar och trivs i din tillvaro och fungerar bra i din vardag med allt det som ingår i den.  Det handlar om balans, positiva upplevelser, bra relationer, känslan av meningsfullhet, god självkänsla, känslan av att räcka till och känna till sina inneboende resurser, inre trygghet och lugn. Att känna sig behövd, ha framtidstro och uppleva engagemang påverkar också vårt välbefinnande.  

Föräldrar – hjälp till att förebygga

Det är lättare att vara ett stöd för ditt barn och hantera problem när du själv mår bra. Om du jobbar regelbundet med att ta hand om dig själv skickar du goda signaler till ditt eller dina barn. Avsätt tid för återhämtning och handlingar som stärker din hälsa.

För att bana väg till fortsatt välmående och mental hälsa kan du som förälder uppmuntra till självstärkande handlingar:

  • Hjälp ditt barn att ta till sig kunskap på ett sätt som de tycker om. Gillar de att läsa – tipsa om eller leta litteratur tillsammans. Gillar ditt barn att lyssna – kanske en podd, ljudbok eller ett filmklipp om ämnet kan fånga intresset.   

  • Be barnet skriva ner några saker som det tycker om hos sig själv varje dag. När barnet löser uppgiften fyller det två funktioner, dels stärker det självkänslan genom att barnet reflekterar över bra saker om sig själv samtidigt som det i sig är stärkande att klara av och hantera uppgiften.

  • Handlingar som innebär social samvaro har flera fördelar. Det kan stimulera till ett stödjande nätverk och ge positiva upplevelser och utbyten av erfarenheter. Om det dessutom finns konkreta uppgifter som görs med syfte att stärka individerna är det också positivt.

Närstående – fråga och lyssna

De här tipsen gäller ungdomar mellan 12–18 år.

  • Om du oroar dig för en ung person i din närhet; ta kontakt med personen och bedöm situationen.

  • Fråga hur personen mår och hur länge hen har upplevt besvären.

  • Visa att du är fullständigt närvarande genom att tänka på ditt kroppsspråk, tonläge och blick. Lyssna öppet och medkännande. Lägg dina egna värderingar åt sidan. Det är viktigt att lyssna innan du ger råd eller anvisningar. Låt personen få känna att den inte kommer att bli kritiserad eller dömd utan få känna sig hörd och uppleva stöd. 

  • Gör det tydligt att det finns hjälp att få för att må bättre.

  • Uppmuntra självhjälpsstrategier och att söka stöd hos andra vuxna i omgivningen och hos vänner. Personer som upplevt liknande problem kan också vara till stor hjälp.

Vänner – visa att du finns där

När någon mår dåligt är det skönt att ha en kompis att prata med. Om du känner att du kan och vill, visa gärna att du finns för din kompis om hen vill ha stöd. Du kan erbjuda dig att ta reda på hur man söker professionell vård. Kontakta oss på We and Sports så guidar vi dig till rätt hjälp. 

Det är viktigt att du som vän bara tar på dig så mycket du kan, vill och orkar. Ge bara råd om du känner dig trygg. Om du är osäker på något, ta först reda på mer information. 

Finns det någon annan med liknande erfarenheter eller har du själv haft ungefär samma problem som din kompis? Då kan det vara värdefullt att dela erfarenheter och prata om hur ni gjorde för att må bättre.

Bli bättre på mental hälsa

VÅRT ARBETSSÄTT


Vi finns till för dig som är ung idrottare, förälder, tränare/ledare eller har någon annan roll i idrottarens omgivning. Du möter oss genom utbildningar, personliga möten eller på webben.

Läs mer

SÅ HJÄLPER VI TILL


Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER


Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående,tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder en bredd av tjänster, som kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.

Läs mer