V. 2.3

Nu kan We & Sports hjälpa ungdomar med ätstörning i Stockholm

Att få hjälp så snabbt som möjligt när man upptäcker att man har ätstörning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en snabb läkning. Köerna för att få hjälp till ätstörningsvård i Stockholm med omnejd är långa. Nu tar We & Sport nästa kliv i utvecklingenoch etablerar en kontaktperson i Stockholm.

We & Sports kan hjälpa dem som är redo att bli fri och frisk från egenupplevda eller diagnostiserade ätstörningar. Ju tidigare in i sjukdomen We & Sports kan komma till hjälp ju bättre för individen.  We & Sports hjälper dem som är mellan 12–25 år med insikt om att de behöver hjälp och har en önskan om att bli fri från destruktiva tankar och känslor relaterade till maten och kroppen. We & Sports finns för dem som vill ha hjälp att förändra sin situation för att må bättre och för att stötta nära anhöriga i processen till välmående. 

Genom vår nya kollega ätstörningsexperten, Karolina Palmberg blir nu We & Sports etablerad i Stockholm. Karolina har i snart 20 år arbetat med personer som på olika sätt haft en ätstörning; barn, ungdomar, familjer och övriga anhöriga. Karolina har varit med och startat upp flertalet ätstörningskliniker i olika länder och har mångårig erfarenhet från Svensk ätstörningsvård. Som #ätstörningsexperten ser Karolina att det finns en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet hon tillsammans med We & Sports nu vill fylla genom att vara ett kompletterande samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående mat, vikt och kropp. Karolina hjälper familjer att lägga upp en plan framåt samt förbereder de familjer som behöver ta del av We & Sports behandlingsprogram. 

Med Karolinas hjälp kan nu fler få tillgång till We & Sports i form av samtal och vård. Karolina kommer vägleda klienter och deras familjer till rätt hjälp. För dem som We & Sports kan hjälpa och som behöver vård, kommer hon rekommendera deras behandlingscenter på Frösön i Östersund.

We & Sports driver idag ett behandlingscenter för barn- och ungdomar som har utmaningar med maten. Under 12-veckor får ungdomarna komma till en läkande miljö, nära skog och vatten på Kungsgården som ligger på Frösön i Östersund. Där kommer ungdomarna och deras familjer få personligt bemötande av ett team med både bred och djup kompetens. Målet med behandlingen är att individen ska ha friska beteenden, fungerande hälsosamma relationer samt vara symptomfri. Individen ska också ha motståndskraft och egenmakt att förhindra återfall och ha framtidstro.

De som är välkomna måste ha en egen vilja att bli inskrivna och önskan om tillfrisknande. 

Vårt ansvar är att göra så inte fler mår dåligt mentalt och hjälpa dem som är sjuka. Det är ett ansvar som We & Sports tagit, nu tar vi nästa kliv i We & Sports utveckling

Ante Andersson, initiativtagare och ägare till We & Sports