V. 2.3

#psykbryt med Arvsfonden

Med #psykbryt vill Allmänna arvsfonden sprida erfarenheter från projekt som syftar till att bryta psykisk ohälsa bland unga. Ett sådant projekt är We & Sports som startades av Ante Andersson. Nu är han i en spännande fas där projekttiden med Allmänna arvsfonden som finansiär precis tagit slut, samtidigt som verksamheten utvecklas.

Min story är sann, det går inte diskutera – och den är något andra familjer kan referera till det gör vårt arbete trovärdigt, säger Ante och syftar på sina egna upplevelser som pappa till en dotter som mått psykiskt dåligt.

Läs hela intervjun här