V. 2.3

Under våren 2019 lanserar vi utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för vuxna och ungdom

Under våren 2019 kommer vi lansera utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa. Här lär du dig hur du känner igen och ingriper vid kriser för i första hand vuxna individer men även kopplat till ungdomar. Hur du tar emot information och hur du bekräftar och uppmuntrar någon till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Utbildningen sprider även kunskap om psykisk ohälsa i allmänhet och sjukdom i syfte att minska fördomar och stigmatisering.