V. 2.3

Utbildning i Resiliens – mental återhämtning kommer under våren 2019

Resiliens – mental återhämtning är en utbildning i hur du tränar din förmåga att hantera motgångar.

Mental återhämtning handlar om möjligheten att komma tillbaka efter en dålig prestation eller ett misslyckande och är avgörande för idrottares framgång och mående. Genom att utveckla den inre styrkan och tryggheten och utveckla en god återhämtningsförmåga kan idrottaren fungera mer flexibelt inför motgångar.

Kursen vänder sig till aktiva såväl som tränare och anhöriga och kommer att erbjudas under 2019.