V. 2.3

Utbildningsfilmer ska stärka personer med funktionsnedsättning under coronakrisen

För många innebär coronapandemin inställda träningar och minskad fysisk aktivitet vilket kan leda till stillasittande och fysisk och psykisk ohälsa. För att stärka det mentala måendet har Parasport Sverige tillsammans med We & Sports tagit fram utbildningsfilmer inom ramen för projektet ParaPepp.

ParaPepp är digital träning som vänder sig till personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Projektet syftar till att inspirera till motion och rörelse som med få hjälpmedel går att utöva på hemmaplan. Under 2020 spelas en 40-tal träningsfilmer in och publiceras i Parasport Sveriges digitala kanaler. Tio av filmerna handlar om mental träning och där har We & Sports tagit fram och anpassat materialet.

-Coronpandemin gör att många förlorar sina rutiner och vissa riskgrupper tvingas till isolering. För att klara av påfrestningarna som detta innebär behöver man verktyg för att bättre kunna hantera effekterna av att sitta hemma – både de fysiska och psykiska. För att kunna stärka den mentala hälsan startades samarbetet med We & Sports. Deras expertis på området är ovärderlig och vi är så glada för utbildningsmaterialet som de har tagit fram, säger Hanna Isaksson, projektledare för ParaPepp.

Det här är det första utbildningsmaterialet som We & Sports uttryckligen gör med inriktning mot parasporten. Något om statistik och hur unga mår idag. Varför det är viktigt.

– Samarbetet med Svenska Parasportförbundet har länge diskuterats och vi har väntat på rätt tillfälle att paketera vår kunskap mot idrottande ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Det här känns som ett fantastiskt initiativ att vara en del av, att kunna stärka ungdomarna med verktyg för hur de också ska må bra mentalt under den oroliga tid vi har just nu. säger Paula Lembke, verksamhetsledare på We & Sports.

Projektet är möjligt tack vare stöd från Radiohjälpen och filmerna släpps löpande på Parasport Sveriges digitala kanaler under 2020.

För mer information:

Parasport Sverige

Hanna Isaksson
Projektledare
076-495 17 06
hanna.isaksson@parasport.se

We & Sports

Paula Lembke
Verksamhetsledare
070-9924382
paula@weandsports.se

Om Parasport Sverige

Parasport Sverige organiserar idrott på elit- och breddnivå för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Parasport Sverige består av tre idrottsorganisationer som tillsammans bildar en helhet: Svenska Parasportförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och Special Olympics Sverige. Tillsammans arbetar vi för ett livslångt idrottande och för allas rätt till möjligheten att få ett aktivt och hälsosamt liv med idrott som inkörsport.

Om We and sports

We and sports arbetar för att skapa ett kärleksfullt idrottsklimat där alla barn och ungdomar mår bra inom idrotten.

Organisationen utgår från aktuell forskning och har ett flertal metoder för att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa. Unikt är fokus på förebyggande arbete bland annat genom metoden Resiliens (att bygga motståndskraft) och chatten, Sveriges chatt för idrottare. Det finns stöd för hela familjen i form av personliga samtal, samtalsgrupper, Mediyoga, rådgivning, hjälp och stöd.