V. 2.3

Vi söker idrottande kvinnor som kan vara med i Mediyoga studie

Flertal studier och forskning finns utförd på MediYoga, bl.a. på Danderyds- och Karolinska sjukhuset och inom primärvården https://mediyoga.se/svensk-forskning/ men ingen har gjorts på idrottare i detta syfte. Därför är vi stolta att bli först med att genomföra denna empiriska studie med insamlande av data som blir underlag för oss på We & Sports samt underlag för MediYogas forskningskommitté.

Syftet med studien är att samla information som underlag till val av ytterligare metoder till ökad mental hälsa för idrottare.

Insamlad data behandlas med sekretess och av We & Sports internt samt av MediYogas forskningskommitté.

Piloten sträcker sig över 8v med träff 1gg/v kl 13-14:00 på Kyrkgatan 56 i Friskhusets lokaler i Östersund. Träffarna är följande datum: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6.

Vi söker i denna första grupp kvinnliga deltagare som har fyllt 18 år och är aktiv längd/skidskytte/alpin åkare. Du åtar dig som deltagare att delta på samtliga tillfällen och egen träning.

Endast 8 platser.

Anmälan och samordnare: josefine@weandsports.se

Instruktör: Linda Norrman     linda@weandsports.se

MediYoga är en kvalitetssäkrad yogaform som används inom svensk sjuk- och hälsovård. Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt. Den kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Alla pass är utformade med ett terapeutiskt syfte. MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997.

Mer information hittar du här: https://mediyoga.se/kunskap/mediyoga/ https://mediyoga.se/kunskap/mediyoga-som-metod/