V. 2.3

We & Sports startar ett forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

We & Sports startar ett forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad. Ansvariga för detta gemensamma forskningsprojekt är Lina Tirén och Andreas Ivarsson.

Den första studien planeras att starta i början av 2021 och handlar om att utbilda idrottare och tränare i sju olika ämnen som faller inom begreppet Resilience.

I utbildningen ingår mentala verktyg och lärande av strategier som kan leda till beteendeförändringar och stärka idrottares mentala motståndskraft, välmående och minska stress. Vill du veta mer om utbildningen rekommenderar vi att du kollar på filmen här som är en introduktion till vår onlineutbildning som i sig är en kort version av utbildningen som sker fysiskt på plats i skolmiljön.

Du kan även lyssna på Hanna Eklund, idrottslärare från Storsjögymnasiet, berätta mer om vad utbildningen givit henne och skolans elever

Nu söker vi idrottsgymnasier som önskar samarbeta och delta i denna studie. Vi siktar på att starta i början av 2021.

Om du är intresserad ta kontakt med Isabel@weandsports.se senast den 1 december.