V. 1.0.0

We & Sports startar ny förening för dem som idrottar och bryr sig om att må bra

Östersund 2020-09-14

We & Sports Club är en unik idrottsförening. Klubben finns till för alla idrottare oavsett vilken idrott som utövas, med fokus på att stärka medlemmarnas mentala hälsa. Genom främjande och förebyggande metoder ger klubben medlemmar tillgång till verktyg att hantera olika utmaningar. Föreningen har 3 olika verksamhetsområden, Campverksamhet för ungdomar och vuxna, olika idrottsteams med fokus på övergången från junior- till seniorsatsning samt nya projekt som fokuserar på att främja mental hälsa hos ungdomar.

We & Sports Clubs camper syftar till att träna både fysiskt och mentalt och är till för ungdomar från 12-16 år samt vuxna. Camperna genomförs i Östersund i samarbete med Östersunds Kommun. Camperna blandar sociala aktiviteter med fysisk träning och utbildning i mental hälsa.

We & Sports Teams är till för dem som ska ta steget från junior till senior och fyllt 18 år som inte är med i något utvecklings- eller landslag, som vill nå så långt som möjligt inom sin idrott. Satsningen syftar till att skapa och säkra en sund och gedigen bas för idrottarna att stå på vid karriärbyten senare i livet. Under säsongen 2020-2021 kommer We & Sports Club att utveckla teamkonceptet tillsammans med de tre första åkarna inom längdskidor.

Det tredje verksamhetsområdet handlar om att skapa fler förutsättningar för nya projekt som syftar till ungdomars förbättrade mentala hälsa.

We & Sports Club

Weandsportsclub.se

Kristina Söderlund, Ordförande

063-663 11 50

kristina@weandsports.se

We & Sports

Weandsport.se

Ante Andersson, Projektledare och initiativtagare

063-663 11 13

ante@weandsports.se

Om We and sports

We and sports arbetar för att skapa ett kärleksfullt idrottsklimat där alla barn och ungdomar mår bra inom idrotten.

Organisationen utgår från aktuell forskning och har ett flertal metoder för att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa. Unikt är fokus på förebyggande arbete bland annat genom metoden Resiliens (att bygga motståndskraft) och chatten, Sveriges chatt för idrottare. Det finns stöd för hela familjen i form av personliga samtal, samtalsgrupper, Mediyoga, rådgivning, hjälp och stöd på hemsidan.