V. 1.0.0
WE & SPORTS

Om oss

Historia

We & Sports är resultatet av en pappas kamp för sin dotter som växte till en idé om att förändra hela idrottsklimatet i Sverige.

WE står för att arbeta TILLSAMMANS och SPORTS för alla idrottande ungdomar. Hjärtat i vår logotype symboliserar ett hjärtligt engagemang och övertygelse om att många ungdomars mående kan förbättras när vi hjälps åt att skapa ett mer kärleksfullt klimat inom svensk idrott.

Ante Andersson, initiativtagare och projektledare

När min dotter Ida insjuknade i anorexia insåg jag att det behövdes en ny aktör för att kunna ta hand om idrottares mentala välmående. Som idrottare är förutsättningarna att komma tillbaka efter motgång annorlunda än mot andra människor. Detta blev min drivkraft!

Under tiden vår familj bodde på behandlingshem fick vi mycket tid att reflektera över hur vi blivit bemötta under Idas sjukdom. Många människor var fantastiska, men det fanns också saker som kunde gjorts annorlunda. Utifrån dessa önskemål började tankar och idéer formas. Hur kan idrottande barn- och ungdomar få kunskap om mental hälsa så de inte hamnar i sjukdom? Hur ska vi ta hand om ungdomar som blir sjuka på ett effektivt och personligt sätt?

Vi behöver kunskap

Ju fler personer jag träffade inom längdskidåkningen och talade med om mina tankar, ju mer övertygad blev jag att jag var något på spåret. I dialog med många människor inom längdåkningen föddes till slut konkreta tankar på vad som saknades. Det behövdes medel för att arbeta med förebyggande insatser, så som kunskap om mental hälsa. Information och forskning är svårtillgänglig och kunskapen kring vart sjuka kan vända sig för att få hjälp är låg.

Det går att bli frisk

När Ida blev frisk kändes det viktigt att visa att det är möjligt att lyckas.Förutsättningar för att nå ut med budskapet behövde skapas. Med en tydlig vision gjordes därför en ansökan till Arvsfonden för att i första hand få medel för att jobba med preventiva insatser, i andra hand tillsätta forskningsmedel och i tredje hand skapa möjlighet till behandling. Ansökan blev godkänd i december 2017 och i januari 2018 kunde jag börja arbeta med projektet på heltid.

Jag satte samman en rekryteringsgrupp för att formulera hur en framtida organisation skulle kunna se ut. Gensvaret på den första tjänsten som verksamhetsledare blev enormt! Projektet är oerhört attraktivt och vi har ständigt personer som visar intresse för att jobba hos oss, vilket jag är så tacksam för.

Nationellt centrum

Vi har nu idrottspsykolog, mental tränare,beteendevetare, implementeringsstrateg och verksamhetsledare i organisationen.Vi är en etablerad aktör och jobbar med en rad olika tjänster för att förändra idrotten i Sverige till ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat. Mitt fokus ligger på att skapa resurser för en permanent verksamhet med målet att bli ett nationellt centrum för mental hälsa där vi jobbar med främjande,förebyggande och behandlande insatser.

We & Sports är nu etablerat och jobbar för att skapa resurser, metoder och engagemang för att förändra idrotten i Sverige till ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat. Mitt fokus ligger på att skapa resurser för att projektet ska lyckas och för att en fortsättning ska bli möjlig.

We & Sports jobbar för att skapa resurser, metoder och engagemang för att förändra idrotten i Sverige till ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat.

//Ante Andersson

Bli en del av oss

VI PÅ WE & SPORTS


Här hittar du information hur och när du kan nå oss som jobbar på We & Sports.

Läs mer

BLI EN PARTNER


Vi erbjuder alla våra partners exklusiva, professionella och strategiska upplägg för gemensam affärsutveckling där vinnarna är våra idrottsungdomar.

Läs mer

STÖD OSS


Stöd vår verksamhet så bidrar du till att öka takten i vår strävan att förändra idrottsklimatet och främja mental hälsa hos unga idrottare. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs mer