V. 1.0.0

Föreläsning – Mental hälsa

 

Föreläsning om mental hälsa

Föreläsningen ger ökad kunskap och inspiration i mental hälsa och syftar till att medvetandegöra riskfaktorer och friskfaktorer i ämnet, samt få tips och verktyg hur man kan arbeta med mental hälsa i sina idrottsmiljöer.

Introduktion om mental hälsa, riskfaktorer för psykisk ohälsa och mentala friskfaktorer samt hur man kan jobba med stärkande faktorer för att öka sin motståndskraft och mentala återhämtningsförmåga. Föreläsningen är grundläggande och inga förkunskaper krävs.

Föreläsningen är 1 timme. För att beställa föreläsningen eller höra mer om den kontakta isabel@weandsports.se

Pris 2 000 kr*
* samtliga priser är inkl. förberedelsetid men exkl. moms. Omkostnader i form av resor, restid och ev. logi tillkommer.