V. 1.0.0
WE & SPORTS

Klubbpaket

We & Sports erbjudande till idrottsklubbar

För att stärka sin mentala hälsa behöver idrottare, tränare och föräldrar få kunskap och verktyg att reflektera kring, för att själva välja ett främjande förhållningssätt. We & Sports erbjuder nu klubbar att höja sin kunskap i mental hälsa. We & Sports erbjuder nu klubbar möjlighet att höja sin kunskap i mental hälsa. Vi har dels föreläsningar för idrottare, tränare och föräldrar. Samtliga formade för att passa olika idrottsföreningars behov, möjligheter och förutsättningar. Här nedan kan ni ta del av vårt erbjudande. Varmt välkomna att kontakta Isabel@weandsports.se för mer information, upplägg, bokning och pris.

För idrottare (träningsgrupper från 12 år och uppåt)
För att stärka sin mentala hälsa behöver idrottare få kunskap, verktyg och övningar att reflektera kring för att själva välja ett främjande förhållningssätt. We & Sports erbjuder två alternativ till träningsgrupper, där du kan välja den ena eller den andra föreläsningen, eller båda alternativen beroende på förutsättningar. Träningsgrupperna måste var åldersindelade om ni har ett brett spann i en träningsgrupp, tex 12–15 år och 16 år och uppåt. Vi för gärna en dialog kring era behov.

Alternativ 1. Föreläsning Mental hälsa – för idrottare, 1 timme
En grundföreläsning som sätter ljus på vad mental hälsa är och vilka friskfaktorer som främjar mental hälsa. Den unge idrottaren har unika möjligheter att i ett tidigt skede få förståelse för vikten att stärka sig mentalt vid sidan av den fysiska träningen. Föreläsningen blandar teori med övningar där idrottaren själv får reflektera över den nya kunskapen kopplat till sitt vardagsliv.
Pris: 2 000 kr*

Alternativ 2. Föreläsning Mental hälsa, fördjupning inom mental återhämtning och relationer, 2 timmar
En föreläsning om de kraftfulla faktorerna mental återhämtning och relationer som är två av de mest fundamentala stärkande faktorerna för mental hälsa. Idrottaren får djupare kunskap om hur dessa områden påverkar sin hälsa och får själv analysera hur nuläget ser ut och får verktyg att stärka sig själv framåt. Föreläsningen varvar teori med övningar, diskussioner och tips att ta med sig i vardagen.
Pris: 4 000 kr*

För föräldrar, tränare och ledare

Föreläsning Mental hälsa, 2 timmar
En grundläggande föreläsning om mental hälsa med fokus på riskfaktorer och fördjupad kunskap kring friskfaktorer, så som mental återhämtning och relationer. Allt för att du som förälder/tränare/ledare får upp ögonen för vikten av mental hälsa för ett hållbart idrottande och liv. Vi arbetar också med frågan hur man är en bra förebild för sitt och andra barn inom idrotten. Föreläsningen varvar teori med övningar, diskussioner samt tips att arbeta vidare med.
Pris: 4 000 kr*

Resiliens onlineutbildning, 7 delar
We & Sports erbjuder en gratis onlineutbildning av vårt utbildningspaket Resiliens. Onlineversionen baseras på korta Youtube-filmer som inkluderar teori, övningar och goda exempel från elitidrottare. För att läsa mer om utbildningsdelarna och instruktionerna om hur ni genomför onlineutbildningen på bästa sätt, läs vidare här.

*samtliga priser är inkl. förberedelsetid men exkl. moms. Omkostnader i form av resor, restid och ev. logi tillkommer.