V. 2.3

Medspelare – Barnkonventionen inom idrottsrörelsen

Medspelare är en workshop för barn- och ungdomsgrupper med fokus på att praktisera Barnkonventionen och stärka barns delaktighet.

Medspelare – en workshop om barns rättigheter

Visste du att du har rättigheter som ung idrottare? We & Sports Club satsar på att utbilda aktiva inom föreningslivet i hur de kan förverkliga Barnkonventionen. Nyckeln är att barnen själva blir proffs på sina rättigheter.

Barnkonventionen gäller överallt och hela tiden

Satsningen är högaktuell då Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Workshopen är ett verktyg för att arbeta med Barnkonventionen inom er förening. Det är en bra metod där samtliga i föreningen får möjlighet att komma till tals och funkar även utmärkt som teambuilding. Passet är utformat efter en träningstid och vänder sig till barn från 6 år och uppåt.

Delaktighet avgörande för vår hälsa

Verksamheten ”Medspelare – Barnkonventionen inom idrottsrörelsen” ligger väl i linje med We & Sports Clubs strävan att bidra till hållbara liv. Att ha kunskap om sina rättigheter, komma till tals, känna en meningsfull tillvaro, trygghet och förmåga till delaktighet i sitt eget liv har en avgörande betydelse för människors hälsa och välmående.